Uji Kualitas Air

ELECTRONIC SOIL LAB, TYPE SCL-12, MERK LAMOTTE-USA

MICROSCOPE ZOOM STEREO , TYPE BSZ-405, MERK BOECO

MUNSELL COLOR SOIL COLOR BOOK MERK FORESTRY-USA

SPECIFIC GRAVITY (VACUUM METHODE) SNI METODA

OEKFIELD SOIL SAMPLING EQUIPMENT, MERK FORESTRY

SOIL COMPACTION TESTER MERK FORESTRY

SOIL PH METER, MODEL DM 5 DAN DM 15, MERK TAKEMURA, JAPAN

SOIL TEST KIT LAMOTTE MODEL STH 14-USA